Op 22 maart jl. hebben, op uitnodiging van VAC Naarden-Bussum, 2 leden van WAC Weesp-Muiden deelgenomen aan een rondleiding in de Watertoren van Bussum-Zuid.

De zondag daarvoor (20 maart 2011) was tijdens een uitzending van “Vroege Vogels” van de VARA dit gebouw uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijfsgebouw van Nederland.

Bob Custers, de architect van het gebouw, deed de rondleiding en vertelde met veel enthousiasme over hoe één en ander tot stand was gebracht.

De Watertoren is gebouwd in 1897 en stond sinds 1994 leeg, waardoor het dreigde te vervallen. Renovatieplannen liepen aanvankelijk op niets uit.

In 2004 kwam Het Bussums Watertoren Collectief (initiatiefnemers Michiel Haas en Bob Custers) met het plan om een duurzaam kantoorpand tegen de oude toren te bouwen.

Daarna werd het ook haalbaar de toren te renoveren. Deze werd in 2010 opgeleverd.

Dat de bouw de nodige haken en ogen had en alles niet van een leien dakje ging is iets waar dhr, Custers over vertelde. Zie website: www.watertorenbussum.nl.

Rest mij nog te vertellen dat het uitzicht vanaf de bovenkant van de toren spectaculair is.

%%wppa%% %%slideonlyf=2%%

Verslag van de regiodag Woonadviescommissies
(WAC/VAC) op 20 mei 2011

Aanwezig:

Vertegenwoordigers van de VAC’s Hilversum, Naarden-Bussum, De wijde Meren en Weesp-Muiden.

Locatie:
Boerenhofstede Overhorn te Weesp, totaal ca 20 personen.

Op een regiodag bespreken de VAC’s punten die voor de regio van belang kunnen zijn en er is tijd voor luchtiger zaken. Bij toerbeurt organiseert een VAC deze dag. Dit jaar organiseert Weesp-Muiden de regiodag.

Voorafgaand aan deze dag is met de VAC’s in de regio afgestemd welke onderwerpen ter sprake moeten komen. Enkele punten die van belang zijn:

  • Het contract met het overkoepelend orgaan
    VACpuntWonen in Utrecht
  • De werkwijze van VACpuntWonen
  • Het afsluiten van convenanten door VACpuntWonen
    en de gevolgen voor de VAC’s.

Voor een gesprek over deze en andere vragen is mevrouw Werner, de directeur van VACpuntWonen uitgenodigd. Naar aanleiding van de reactie van mevrouw Werner op sommige vragen zullen de VAC’s verder afstemmen.

Na de discussie een lunch, waarin luchtiger zaken aan bod konden komen.

Aansluitend aan de lunch was een lid van de initiatiefgroep “Uiteraard Uitermeer” bereid ons te vertellen over de ontwikkelingsplannen voor Fort Uitermeer in Weesp. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarna een wandeling naar het fort en door de omliggende terreinen, inclusief de plofhuisjes, alles voorzien van uitleg door onze gids. Men wil een restaurant aan de Vechtoever bouwen en exploiteren en het gebied rondom het fort ontwikkelen tot een recreatiegebied voor mensen die in de omgeving vertoeven. Zoals bekend komen veel mensen per fiets, boot, wandelend of per auto door deze streek. Het fort is een extra publiekstrekker voor dit gebied. Wij hebben de initiatiefgroep aangeboden te adviseren op de bouwtekeningen van het restaurant.

We kunnen terugzien op een geslaagde dag.

Nico Rijper

Voorzitter
WAC Weesp-Muiden.

%%wppa%% %%slideonlyf=3%%